Klachtenregeling

Wat als u een klacht heeft?

Inloopspreekuren
Loop binnen op maandag 18:00 en vrijdag 12:00.

Wij hopen natuurlijk nooit dat het zover komt, maar het kan gebeuren dat je niet tevreden bent. Zelfs zo ontevreden dat je een klacht wilt indienen. Fysiotherapie Sportief 90 is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). www.kngf.nl

Deze beroepsorganisatie heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris waar klachten over een fysiotherapeut kunnen worden ingediend. De behandeling van de klacht is gratis, tenzij je bijstand in de vorm van bijvoorbeeld een advocaat inschakelt.

Download hier het Meldingsformulier klachten van de KNGF www.www.defysiotherapeut.com/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/praktijkvoering/de-praktijk/meldformulier-klachten.pdf

Eendrachtskade NZ3