Privacy & algemene voorwaarden

Inloopspreekuren
Loop binnen op maandag 18:00 en vrijdag 12:00.

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren houdt uw therapeut een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt.

Eendrachtskade NZ3